Schiermonnikoog

Schiermonnikoog bestond in de 17e eeuw uit meerdere dorpjes, met als grootste dorp Westerburen. Het eiland “verdween” langzaam in zee aan de Westkant, dus werden de eilanders gedwongen zich in Oostelijke richting te verplaatsen. En zo ontstond het huidige dorp Schiermonnikoog, ook wel Oosterburen genoemd.
Bron VVV Schiermonnikoog 

Fotografie Angela de Geest, september 2021

Vlieland

Vlieland

De gemeentegrenzen beslaan het eiland, zandplaat De Richel, een deel van de Waddenzee en een reepje Noordzee. Het eiland heeft ongeveer 23 kilometer verharde wegen en evenveel kilometer fiets-, ruiter- en wandelpaden.
Vlieland telt bijna 1100 bewoners. Het toerisme zorgt voor de grootste bron van bestaan. Een kleiner aantal inwoners werkt bij Staatsbosbeheer, de plaatselijke overheid en in het onderwijs.
Totale oppervlakte: 31.578 hectare, waarvan: 27.521 ha buitenwater (Waddenzee eNoordzee),1 ha binnenwater. Oppervlakte land: wisselend, tussen de 3.600 en 4.000 ha., waarvan ongeveer 1200 ha. duinen, 280 ha. bossen, 200 ha. Kroonspolders, 40 ha. bebouwing, 100 ha. strand, 2120 ha. Vliehors, 116 ha. zandplaat De Richel.
(bron: VVV Vlieland

Fotografie Angela de Geest, juli 2021